Menu
Events / Nieuws

Congres: Ruimte voor Gezondheid

Het congres Ruimte voor Gezondheid (donderdag 15 november en vrijdag 16 november 2012) vraagt aandacht voor de relatie tussen zorg en gezondheid en de (kwaliteit en) inrichting van onze leefomgeving. Het geeft een overzicht van actueel onderzoek, draagt slimme oplossingen aan, belicht best practices en gaat in op de van oudsher sterke maar vervlogen band tussen stedenbouw, ruimtelijke planning en gezondheidszorg. Op welke wijze kan de inrichting en vormgeving van onze steden en ons landschap bijdragen aan onze gezondheid? Kan onze ruimte helpen bij het bestrijden van obesitas? Kan het helpen om de kosten van de gezondheidszorg binnen de perken te houden? Kan onze leefomgeving uitdagen tot een gezonder leven?

In de negentiende en vroege twintigste eeuw hielpen architecten en stedenbouwers bij het bestrijden van gevaarlijke infectieziekten als cholera en tuberculose. De aanleg van waterleiding en riolering, het opschonen van de binnensteden, betere gebouwen en de aanleg van groen waren belangrijke ingrediënten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. Door een gebrek aan beweging, te veel en ongezond eten liggen (welvaarts)ziekten op de loer: obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en kanker. Zij zijn een bedreiging voor de gezondheid van jong en oud en leggen bovendien een grote hypotheek op ons zorgstelsel.

Steeds meer onderzoek wijst ons op mogelijke oplossingen. Dan gaat het om levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren. De inrichting van onze steden en dorpen zou wederom weleens een sleutelrol kunnen vervullen. Meer aandacht voor een goed doordachte leefomgeving, voor groen en landschap, kan jong en oud helpen zo lang mogelijk gezond te blijven.

Aanvang donderdag: 09:00
Programma: 10:30 – 17:00 uur
Avondprogramma donderdag: 18:00 – 22:30 uur
Aanvang vrijdag: 09:00
Programma vrijdag: 10:00 – 17:00 uur