Menu
Events / Nieuws / Noord holland / Provincie

Congres: Wijkgericht werken

Veel aandacht voor hervorming sociaal domein
Op donderdag 22 en vrijdag 23 november vindt in Haarlemmermeer het jaarlijkse congres plaats van het landelijk platform voor wijkgericht werken (LPB). Het congres besteedt veel aandacht aan actuele ontwikkelingen als de hervorming van het sociale domein en de nieuwe rol van de overheid: meer overlaten aan bewoners en wijkorganisaties in plaats van zelf doen. Naast een plenair programma met medewerking van onder meer publicist Pieter Hilhorst en voormalig commandant der strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm kunnen wijkprofessionals hun kennis uitbreiden en geest scherpen in masterclasses en workshops.

Verkokering hulpverlening
Gemeente Apeldoorn heeft onlangs een nieuw organisatiemodel ingevoerd waarbij de directieraad rechtstreeks stuurt op wijkgericht werken. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. Ook werkt Apeldoorn al een aantal jaren met de functie van zorgregisseur. Deze functie wordt de komende tijd bij veel gemeenten ingevoerd. Theo van Luijk, hoofd Wijkzaken in Apeldoorn: “Het werken met zorgregisseurs bij herstructureringsprojecten heeft ons geleerd dat je veel meer achter de voordeur moet zien te komen bij mensen. We liepen aan tegen de verkokering in de hulpverlening. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt en convenanten gesloten met partijen als schuldhulpsanering, jeugdzorg en de reclassering.”

Inzicht in financiering zorg
Ook in Haarlemmermeer wordt hard gewerkt aan de hervorming van het sociale domein. Alexander van Mazijk is programmamanager Sociaal Domein: “Haarlemmermeer gaat begin 2013 aan de slag met een aantal proeftuinen. Twee proeftuinen richten zich op de praktische uitwerking van de gedecentraliseerde taken. Een proeftuin richt zich specifiek op sturing en financiering. We willen exact in beeld krijgen hoe de financiering van bijvoorbeeld de zorg eruit ziet. Wie betaalt er wat? Wat voor prikkels zitten er in het systeem die samenwerking in de weg staan? Onze insteek hierbij is dat we de professionals weer meer ruimte en vertrouwen willen geven. De tijd die zij nu kwijt zijn met verantwoording moet écht omlaag.”

Prikkelende deelsessies
Naast de actualiteit kent het congresprogramma ook een aantal originele en prikkelende deelsessies. Zo kunnen deelnemers leren hoe ze meer kunnen bereiken door het functioneel inzetten van humor of het opzoeken van grenzen. Filmregisseur Joram Lürsen leert de deelnemers de fijne kneepjes van het regievoeren. Bestuurskundigen Roel in ’t Veld en Albert Jan Kruijt helpen wijkprofessionals productiever naar de werkelijkheid te kijken in hun botsende-rationaliteitenlab.

Uitreiking LPB Award
Op vrijdag 23 november wordt de winnaar van de LPB Award voor het meest aansprekende buurtinitiatief van Nederland bekend gemaakt. Het volledige congresprogramma is te vinden op de website van het landelijk platform voor wijkgericht werken.