Menu
Events / Nieuws / Provincie / Steden / Utrecht / Utrecht

BNSP/NVTL Jaarcongres 2012

BNSP/NVTL Jaarcongres ‘Klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling’ donderdag 8 november, van 9.30 – 17.00 uur Hogeschool Utrecht, locatie Oudenoord 700

Congresbijdrage: leden (BNSP, NVTL, VRP) € 70 / niet-leden € 150 (incl. 21% btw)

In 2050 moet de energievoorziening in Europa energieneutraal zijn. Dit vraagt een enorme transitie, zoals meer decentrale energieopwekking en een efficiëntieslag in het beheer van afvalstromen. Ook duurzame verkeersstructuren en koppelingen tussen functies die energie produceren en vragen zijn nodig, zowel in de stad als op het land.

Hoewel de inrichting van gebieden en afval-, water- en verkeersstromen een bron zijn van klimaat-emissies, houden ontwerpers en planners nog te weinig rekening met de mogelijkheid tot aanpassing hiervan voor het klimaat.
Klimaatbeleid en ruimte zijn twee vakgebieden die helaas nog veelal gescheiden opereren. Terwijl ze goed beschouwd niet zonder elkaar kunnen. Klimaat en energie worden benaderd als inpassingopgave, niet als structuurdragers of onderdeel van ruimtelijke planning en stedelijke transformatie.

Om energie in de ruimte te vertalen is juist veel kennis nodig van de stedelijke systemen. Klimaat en energie zijn belangrijke opgaven, die in de ruimte tot nieuwe – duurzame – verbindingen en integraties leiden. We denken dan aan integratie tussen stad en land, functies, schaalniveaus en actoren, volop kansen voor het ontwerp en planningsdisciplines.

NVTL en BNSP organiseren het congres ‘Klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling’ om:
– vakgebieden te verbinden
– doelstellingen en begrippenkader te verhelderen
– klimaatbeleidsplannen te vertalen in ruimtelijke plannen
– ruimtelijke plannen een bijdrage te laten leveren aan klimaatdoelstellingen, en andersom
– goede voorbeelden te delen

Programma
De keynotesprekers voor het BNSP/NVTL Congres 2012 zijn Dirk Sijmons, Arjan van Timmeren en Wouter de Jong.