Menu
Events / Nieuws

Congres Healthy Ageing, Praktijk en Innovatie bij Hanzehogeschool Groningen

Groningen, 31 oktober 2012 – Op donderdag 8 november vindt bij de Hanzehogeschool Groningen het congres ‘Healthy Ageing, Praktijk en Innovatie’ plaats. Tijdens dit congres wordt door internationale en nationale sprekers een actueel beeld geschetst van de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van gezonde leefstijl (bewegen en voeding), ziekte en zorg, participatie en sociale innovatie, wonen en zorg, E-health (technologie in de zorg) en ondernemerschap.

Centrale vraag tijdens het congres is: ‘Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de beroepspraktijk en de professionals waar het hbo voor opleidt?’ Het gaat hierbij in belangrijke mate over de rol van onderwijs en onderzoek, met de nadruk op praktijk en innovatie.

Een van de sprekers op het congres is Anne Sophie Parent, secretaris-generaal van het AGE platform Europe, de Europese koepelorganisatie van ouderenbonden waarbij 165 organisaties zijn aangesloten. Ook professor Tineke Oldehinkel, hoogleraar en onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Joost Degenaar, programmadirecteur Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen, geven hun visie op actuele aspecten van gezond opgroeien en gezond ouder worden.

Het congres is georganiseerd door de vier noordelijke hogescholen: Hanzehogeschool Groningen, NHL Hogeschool, Stenden hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein. Healthy Ageing is een belangrijk samenwerkingsthema’s voor deze hogescholen in het kader van het Sectorplan Noord. Deelnemers aan het congres zijn docenten, onderzoekers, leidinggevenden en beleidsmedewerkers van deze vier hogescholen en belangstellenden vanuit noordelijke bedrijven en instellingen.

Tijdens het congres wordt het boek ‘Healthy Ageing, practice and innovation’ uitgereikt aan de deelnemers. Het boek bevat een overzicht van Healthy Ageing bij de vier hogescholen en zestig samenvattingen van relevante onderzoeken.

Hier vindt u meer informatie over het congres en het boek.