Menu
Locaties / Nieuws

De bedreiging van congressen in Maastricht

Zaterdag jl. heeft de tweede bijeenkomst van Amici ad Mosam plaatsgevonden. Amici ad Mosam is de club van congresambassadeurs om een verbinding  te creëren  tussen de Gemeente Maastricht, MECC Maastricht, Maastricht congresbureau en hoogopgeleiden. Deze leden zijn, binnen hun expertise, verantwoordelijk voor binnenhalen van congressen in Maastricht. Samen word er getracht meer wetenschappelijke congressen naar Maastricht te krijgen.

 

Amici ad Mosam heeft een onderzoek gedaan, hieruit zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Het eerste speerpunt is de bereikbaarheid van Maastricht. Het blijkt dat zowel deelnemers als sponsoren klachten hebben over de verbindingen hebben, zowel met de trein als het vliegtuig.

Het tweede aandachtspunt is dat de initiator van een congres veel aandacht in de organisatie van het congres stopt. Hierdoor wordt vaak de tijd en kosten uit het oog verloren, wat weer ten koste van onderzoek gaat. Toch is het waar, dat beter georganiseerde congressen wel een stapje voor krijgen bij het aanvragen van subsidies.

Gelukkig zijn er ook niet alleen negatieve items uit het onderzoek gekomen, Maastricht heeft ook zeker voordelen als lokatie. De prijzen zijn niet zo hoog als in andere steden en de gastvrijheid wordt ook goed bevonden. Ook over de locaties en service is in het algemeen men goed te spreken.