Tag

Amici ad Mosam

Browsing

Afgelopen zaterdag vond wederom een bijeenkomst plaats van de Maastrichtse congresambassadeursclub Amici ad Mosam (Vrienden aan de Maas) tijdens The European Fine Art Fair (TEFAF). 43 deelnemers kwamen in MECC Maastricht bijeen om een lezing bij te wonen, te netwerken en TEFAF te bezoeken. Wethouder Aarts huldigde bovendien een aantal Amici om hen te bedanken voor hun inzet als congresambassadeurs van Maastricht & regio.

De traditie die vorig jaar gestart is, kreeg hiermee afgelopen zaterdag een vervolg. Vier Amici werden door wethouder Aarts gehuldigd met een oorkonde, ondertekend door Burgemeester Hoes, als blijk van waardering voor hun inzet. Alle gehuldigden hebben het afgelopen jaar een congres of wetenschappelijke bijeenkomst(en) in Maastricht & regio georganiseerd. Het kost de initiatiefnemer van een congres veel tijd en energie om een congres goed te organiseren, wat vaak ten koste gaat van de tijd die aan onderzoek kan worden besteed. Vandaar dat de initiators van Amici ad Mosam het belangrijk vinden op een speciale manier aandacht te schenken aan deze ambassadeurs. Immers: wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen zijn een belangrijke impuls voor Maastricht & regio, zowel op kennis- als op economisch gebied. Ook voor de Amici is een kwalitatief congres belangrijk: het kan deuren openen bij het aanvragen van subsidies en onderzoeksgelden.

TEFAF

Na het officiële gedeelte werden de Amici getrakteerd op een rondleiding over de TEFAF. Onder leiding van een professionele gids gingen zij langs de pronkstukken van de kunstbeurs. Tijdens een afsluitende borrel was er tevens volop gelegenheid tot netwerken. Al met al dus een zeer geslaagde middag!

Amici ad Mosam

Amici ad Mosam is een congresambassadeursclub die is opgericht om een netwerk en platform te creëren tussen Gemeente Maastricht, Maastricht Health Campus, MECC Maastricht, Maastricht Congres Bureau en academici uit de regio die betrokken zijn bij het aantrekken van (inter)nationale congressen binnen hun vakgebied naar Maastricht. De betrokken partijen proberen op deze manier meer congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten te laten plaatsvinden in Maastricht. Men is het er over eens dat Maastricht als congresstad veel te bieden heeft; de prijzen liggen laag ten opzichte van andere congressteden, de kwaliteit van de locaties en de serviceverlening zijn uitstekend. De uitstraling en de gastvrijheid van Maastricht scoren bij de deelnemers hoog.

Zaterdag jl. heeft de tweede bijeenkomst van Amici ad Mosam plaatsgevonden. Amici ad Mosam is de club van congresambassadeurs om een verbinding  te creëren  tussen de Gemeente Maastricht, MECC Maastricht, Maastricht congresbureau en hoogopgeleiden. Deze leden zijn, binnen hun expertise, verantwoordelijk voor binnenhalen van congressen in Maastricht. Samen word er getracht meer wetenschappelijke congressen naar Maastricht te krijgen.

 

Amici ad Mosam heeft een onderzoek gedaan, hieruit zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen. Het eerste speerpunt is de bereikbaarheid van Maastricht. Het blijkt dat zowel deelnemers als sponsoren klachten hebben over de verbindingen hebben, zowel met de trein als het vliegtuig.

Het tweede aandachtspunt is dat de initiator van een congres veel aandacht in de organisatie van het congres stopt. Hierdoor wordt vaak de tijd en kosten uit het oog verloren, wat weer ten koste van onderzoek gaat. Toch is het waar, dat beter georganiseerde congressen wel een stapje voor krijgen bij het aanvragen van subsidies.

Gelukkig zijn er ook niet alleen negatieve items uit het onderzoek gekomen, Maastricht heeft ook zeker voordelen als lokatie. De prijzen zijn niet zo hoog als in andere steden en de gastvrijheid wordt ook goed bevonden. Ook over de locaties en service is in het algemeen men goed te spreken.