Menu
Branche / Nieuws

BV als bedrijfsvorm nu aantrekkelijker

Zoals u misschien wel weet is er een nieuwe wetgeving van toepassing op BV’s. Niet alleen is de BV als rechtsvorm flexibeler geworden maar ook zijn de eisen verlaagd voor het oprichten van een nieuwe BV.

Daarnaast is zijn er nu ook meer mogelijkheden om een BV naar eigen wensen vorm te geven. We hebben een aantal veranderingen van de nieuwe wetgeving hieronder op een rijtje gezet.

  • Het is niet langer nodig om een minimaal startkapitaal van €18.000 te hebben.
  • Het is niet langer verplicht een bankverklaring en accountantsverklaring te hebben.
  • BV’s kunnen stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit is van toepassing bij uitgifte van aandelen aan bijvoorbeeld werknemers, familieleden of financiers.
  • De DGA kan besluiten nemen buiten de algemene vergadering om (en dus sneller inspelen op omstandigheden).
  • De DGA kan zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.
  • Statuten en een notariële akte van oprichting blijven, net als hiervoor, vereist.

Mede door de nieuwe wetgeving wordt er steeds vaker gesproken over een “Flex BV” maar feitelijk gezien bestaat dat begrijp niet. De wetgeving is wel flexibeler geworden maar een BV is en blijft een BV.

Ook voor bestaande BV’s veranderen er een aantal dingen. Onder andere de financiële aansprakelijkheid van bestuurders van een BV en de uitkeringstoets. Bestuurders moeten ten alle tijden toetsen of de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar wordt gebracht wanneer er bijvoorbeeld dividend wordt uitgekeerd. Daarnaast wordt het voor bestaande BV’s onder voorwaarden mogelijk het gestortte minimumkapitaal uit te keren aan de aandeelhouders.