Menu
Branche / Nieuws

Bilderberg ‘On the Move’

Bilderberg werkt sinds vorig jaar aan de implementatie van het Nationaal Inzetbaarheidsplan; een initiatief van TNO en Kroon op het Werk, waarin verschillende bedrijven waaronder Bilderberg, de inzetbaarheid en productiviteit van de Nederlandse beroepsbevolking naar een hoger plan willen brengen. Het afgelopen jaar is er veel bewustwording gecreëerd bij de Housekeeping-medewerkers van Bilderberg en zijn hiervan inmiddels de resultaten bekend.

Optimale inzetbaarheid en productiviteit van de beroepsbevolking is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en -nemer. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan ondersteunt bedrijven en hun medewerkers om tijdig maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat meer mensen gezond, met plezier en langer aan het werk komen en blijven. “On the Move is een van de projecten binnen Bilderberg voor de afdeling Housekeeping. De wereld verandert en dit is reden om op zoek te gaan naar manieren om langer gezond, betrokken en met plezier aan het werk te blijven,” aldus Els van Batum, Directeur Personeel en Organisatie van Bilderberg. Per hotel hebben alle medewerkers huishouding de duurzame inzetbaarheidsscan ingevuld die in samenwerking met TNO is ontwikkeld. Het geeft een duidelijk beeld waar de medewerker staat. Iedere medewerker stelt zichzelf doelen; deze zijn afgestemd op zijn/haar eigen leefwereld. De doelen worden samen met de leidinggevende besproken.

Iedereen Elke Dag Plezier
Belangrijke uitkomst uit de scan is de wens om in gesprek te zijn met de leidinggevende en gezond te blijven werken. Tijdens de inspirerende tweedaagse sessie waarbij de Housekeeping medewerkers van alle hotels bijeen kwamen werden de persoonlijke doelen met elkaar besproken en konden de medewerkers van elkaar leren.

Michiel Drijber van “Iedereen Elke Dag Plezier” was te gast met een inspirerend betoog over de verbindende factor van plezier. Els van Batum: “Het met elkaar in dialoog gaan over wat je wilt bereiken en de verbondenheid die dit creëert tussen medewerkers van de verschillende hotels, was hartverwarmend. De collega’s hebben veel opgestoken van de workshops gezonde voeding en bewegen georganiseerd door zorgverzekeraar Menzis. Na afloop hebben de deelnemers ballonnen opgelaten om het plezier te delen. Komend jaar worden de nieuwe doelen vastgesteld. Dan worden de medewerkers bediening onderdeel van “On the Move”.

Meer informatie: Bilderberg.nl