Menu
Events / Nieuws / Provincie / Utrecht

Railcollege organiseert congres ‘Samen voor Vakmanschap’

Railcollege organiseert op dinsdag 27 november het congres ‘Samen voor Vakmanschap’. Hoofdrolspelers uit de railbranche, overheid- en onderwijssector sparren daar over de toekomst van vakmanschap in de railsector. Het congres vindt plaats in de Veerensmederij in Amersfoort.

Samenwerking tussen vakopleiders en bedrijven is hot. De aansluiting tussen beroepsopleidingen en bedrijfspraktijk moet beter. Geen journaal of politieke partij slaat dit onderwerp nog over. Babyboomers gaan straks met pensioen, personeelstekorten dreigen. Vakmanschap sijpelt weg, ook uit de railsector. Een somber beeld, maar het is nog niet te laat om het tij te keren.

Uitstroom
De komende jaren stromen er in de railsector enkele duizenden medewerkers op mbo-niveau uit, terwijl er in Nederland steeds minder nieuwe mbo’ers beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. Daarmee staat behoud van vakmanschap in de railsector onder druk.

In de railsector is opleiden en instroom nu vooral gericht op de leeftijd van 25 jaar en ouder en ingericht via bedrijfsspecifieke trajecten. De route via vmbo-mbo vanaf 18 jaar en ouder wordt nog nauwelijks benut, terwijl juist hier kansen voor de toekomst liggen. Bedrijven in de railsector willen hier gezamenlijk via het initiatief Railcollege iets aan doen.

Toekomst
Tijdens het congres gaan de aanwezigen bespreken hoe het benutten van deze mogelijkheden gerealiseerd kan worden. Voor welke uitdagingen staan we? Welke mooie toekomst ligt dan voor ons in het verschiet?

Thema’s hierbij zijn:

Hoe moeilijk wordt het om goed opgeleide vakmensen te werven?
Hoe zetten we leren en werken in de railsector in de etalage?
Hoe gaan we railgericht mbo-onderwijs realiseren?
Hoe verankeren we mbo-onderwijs in de railsector?
Wat is daarin de meerwaarde van het Railcollege?
Programma

13.30 uur
Ontvangst

14.00 uur
Opening. Gesprek met Harry van de Kraats, directeur HR en Ontwikkeling bij NS en voorzitter stuurgroep Railcollege

14.15 uur
Leren van anderen. Hoe deden Schiphol en HISWA het?

14.45 uur
Blik op de toekomst

15.20 uur
Interactieve pauze

15.50 uur
De aansluiting onderwijs-overheid-bedrijfsleven

16.20 uur
Agenda Railcollege 2013 en verder

17.00 uur
Afsluiting en borrel

De middag staat onder leiding van Astrid Feiter. Zij gaat met deskundigen in gesprek over opleiden en vakmanschap.

Gezamenlijk initiatief
Railcollege is een gezamenlijke initiatief van bedrijven in de railsector met als doelstelling het investeren in de ontwikkeling en beschikbaarheid van railgerichte mbo-opleidingen en het vergroten van de bekendheid van de railsector als aantrekkelijke werkomgeving met toekomstperspectief. Binnen Railcollege werken railbedrijven samen met de overheid, bedrijfsopleiders en mbo-instellingen om deze doelen te bereiken.

Managers uit de railbranche, onderwijs- en overheidsector worden van harte uitgenodigd om zich hier aan te melden.

Bron: Spoorpro.nl