Menu
Branche / Nieuws

Nederland wenst meer vrouwen aan de top

Nederland wenst meer vrouwen op topposities, dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd voor uitzendorganisatie de Uitzendspecialist. Driekwart van de Nederlandse bevolking geeft aan dat het belangrijk is dat er meer vrouwen op hoge posities komen en een riante 82 % vindt dat vrouwen op topfuncties bijdragen aan het bedrijfsleven. Dit tot verbazing van uitzendorganisatie de Uitzendspecialist, dat heel andere ervaringen heeft met vrouwelijke leidinggevenden op hun filialen. Volgens directeur Aad van der Zalm gaan vrouwen en ondernemerschap moeilijk samen, al was het maar omdat een vrouw vaak twee ondernemingen heeft: een bedrijf en een gezin.

Om meer vrouwen op topposities in het zakenleven te krijgen, heeft de Eerste Kamer onlangs een wet aangenomen die grote bedrijven verplicht om tenminste drie bestuursposities door vrouwen te laten bekleden. De Uitzendspecialist was benieuwd of er draagvlak onder de Nederlandse bevolking is voor deze maatregel en liet een onderzoek uitvoeren. Uit de cijfers blijkt dat het grootste deel van de onderzochten het belangrijk en positief vindt als er meer vrouwen op hogere posities komen. Verbazing alom bij de Uitzendspecialist, dat tegengestelde ervaringen heeft met vrouwen op hogere posities. Directeur Aad van der Zalm: “Wij werken met UitzendPartners, ondernemers die een eigen uitzendbureau draaien onder de paraplu van de Uitzendspecialist. Op één na zijn dat allemaal mannen. Wij merken dat mannen in de praktijk meer ambitie hebben, meer financieel gedreven zijn en bereid zijn meer uren in hun werk te steken. Zij worden daarbij niet beperkt door de zorg voor kinderen of een zwangerschap.”

Vrouwen willen geen overuren
De mening van de Uitzendspecialist lijkt enigszins gestaafd te worden door het feit dat eenderde van de ondervraagde vrouwen niet bereid is om de extra uren te investeren die een hoge functie vaak vraagt. Van der Zalm: “vrouwen willen kennelijk wel op die hoge functie zitten, maar willen er niet altijd overuren voor maken. Maar zeker in een dienstverlenende branche als de uitzendwereld kun je pas boven de markt uitstijgen als je echt klaarstaat voor je klant en altijd beschikbaar bent om zijn probleem op te lossen. Dat maakt onze UitzendPartners onderscheidend in de markt.” Volgens Van der Zalm lijkt het erop dat mensen vooral kiezen voor een sociaal wenselijk model, in plaats van uit te gaan dat de beste persoon voor een plek gekozen wordt, of dit nu een man of een vrouw is. “Wij zijn niet tegen vrouwen op hoge posities, als wij de juiste vrouwelijke partner tegenkomen voor een vestiging is dat ook een aanwinst. Maar wij geloven in mensen. Niet de keuze voor man of vrouw moet leidend zijn, maar de beste persoon op de juiste plek.”