Menu
Events / Nieuws / Utrecht / Utrecht

Congres ‘Autisme op de werkvloer’

In het kader van Wereld Autisme Dag op dinsdag 2 april wordt een congres georganiseerd over ‘Autisme op de werkvloer: Winst voor iedereen’. Op het congres komen werkgevers van grote Nederlandse bedrijven bijeen, bij de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht.

Op het congres wordt samen met werknemers met autisme en andere deskundigen gekeken hoe werkgevers profijt kunnen hebben van de talenten van werknemers met autisme. Ook kijken ze hoe zij hun organisatie autismevriendelijker kunnen maken.

De werkconferentie wordt georganiseerd door NS, het AutismeFonds, De Normaalste Zaak, de werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’ en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Gastvrouw is Merel van Vroonhoven, directielid NS, voorzitter van de werkgroep Vanuit autisme bekeken en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Autisme & het AutismeFonds.

Een van de aanleidingen voor het congres is de Participatiewet die door het kabinet wordt uitgewerkt. Onderdeel van de Participatiewet is het  vijf procents quotum: Bij bedrijven met 25 of meer werknemers moet in de toekomst vijf procent van het personeel bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit stapsgewijs ingevoerd.

De organisatoren van de werkconferentie vinden dit een kans om aandacht te vragen voor mensen met autisme en hun specifieke talenten. Bedrijven als Unilever, KLM, Shell, Philips, Akzo Nobel en NUON hebben zich aangemeld om op 2 april mee te denken over kansen voor werknemers met autisme in hun organisaties.

Kijk hier voor meer informatie over het Congres over Autisme op de werkvloer >>