Menu
Nieuws

Nieuwe richtlijn belastingen en constructieve uitgangspunten podiumconstructie

Bij veel evenementen wordt gebruik gemaakt van tijdelijke podiumconstructies. Deze dienen veilig te zijn, zowel voor de bouwers als voor de bezoekers. Duidelijke afspraken over dit soort constructies komen de veiligheid ten goede. NEN heeft het ontwerp van een nieuwe praktijkrichtlijn, NPR 8020-51 ´Podiumconstructies – Belastingen en constructieve uitgangspunten´ gepubliceerd voor commentaar. Tot 1 februari 2012 kan iedereen hierop commentaar indienen.

Onder tijdelijke podiumconstructies zoals bedoeld in dit document, vallen ook andere constructieve objecten die op en rond voorstellingen en evenementen worden gebruikt. Denk aan torens voor volgspots, torens voor regie van licht en geluid, constructies voor het ophangen van LED-schermen en decoratieve constructies al dan niet voorzien van reclame of decoratieve objecten. Expliciet uitgesloten hiervan zijn constructies bedoeld en gebruikt als tribune of tent.

Tijdelijke karakter en weersinvloeden
In dit praktijkrichtlijnontwerp wordt ingegaan op het tijdelijke karakter van een constructie. Bij tijdelijke podiumconstructies van zeer kortstondige aard zijn weersinvloeden vaak goed te voorspellen. Dit is van belang voor de variabele belastingen. Bijvoorbeeld in de zomer heb je geen sneeuwbelasting en bij zeer kortstondige evenementen is bekend of het gaat stormen en daarmee het evenement wel of niet doorgaat. Om hieraan sturing te geven is dit document opgesteld. In bijlage C is ook een rekenvoorbeeld voor windbelasting opgenomen.

Verantwoordelijkheid per partij
Iedere partij heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het ontwerpen, bouwen, gebruiken en afbouwen van de tijdelijke podiumconstructie. Deze verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan is aangegeven in NPR 8020-50.

Hoe kunt u commentaar leveren?
Via de website www.normontwerpen.nen.nl kunt u de praktijkrichtlijn kosteloos inzien en van commentaar voorzien. Dit is mogelijk tot 1 februari 2012.

Bron: NEN.nl