Menu
Nieuws

Amsterdamse start ups zorgen voor veel vacatures

Amsterdam is als grootste gemeente van Nederland, de woonplaats van ruim 835.000 inwoners. Veel bedrijven zijn operationeel in en vanuit Amsterdam. Het aantal vacatures in Amsterdam zijn dan ook groot. Waaruit bestaan de economische activiteiten in de stad? En welke trend stimuleert de groei van vacatures in Amsterdam?

Geschiedenis
Door opgravingen is gebleken dat Amsterdam al 4600 jaar geleden een nederzetting moet zijn geweest. Dit stamt dus al uit de steentijd. Midden in de Middeleeuwen is Amsterdam gevormd door het netwerk van dijken en watergangen die de stad nog steeds typeren. De eerste registratie van de stadsnaam is vermoedelijk al van 1275, De stad kreeg stadsrechten toegekend. Tijdens de Gouden Eeuw floreerde de stad van de handel. Exotische artikelen werden vanuit een groot deel van de wereld geïmporteerd.

Bedrijvigheid
Sinds de Gouden Eeuw, die de stad welvarend heeft gemaakt, is de bedrijvigheid alleen maar toegenomen. Amsterdam staat al eeuwen bekend als de handelsstad van West-Europa. Door het drijven van de handel is de behoefte naar producten van andere werelddelen steeds groter geworden. Deze producten moesten worden vervoerd dus de scheepvaart groeide explosief. En daarmee ook de bedrijvigheid rondom de handel en scheepvaart. Met de Industriële Revolutie heeft de stad een enorme groeispurt meegemaakt. Alle elementen die in de stad aanwezig zijn, stimuleren de groei van ondernemingen. Met die groei zijn ook de bedrijven ontstaan die zich met de randzaken bezig houden. Advocatenkantoren, facilitaire bedrijven, vastgoedkantoren etc.

Na WO II
De Tweede Wereldoorlog heeft een grote stempel gedrukt op Amsterdam. Na de oorlog is de stad het symbool van wederopbouw en vernieuwing geworden. Door voorop te lopen in de tolerantie naar andersdenkenden, zijn veel nationaliteiten in Amsterdam terecht gekomen. Mede omdat de verschillende kolonies zelfstandig werden, zijn veel mensen naar Nederland gekomen. En Amsterdam heeft vrijwel altijd plaats geboden. Door deze groei is de bekendheid in het buitenland enorm toegenomen. Internationaal stond de stad op de kaart, en daarmee de nijverheid van de aanwezige ondernemingen.

Amsterdamse start ups
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat Amsterdam het snelst groeiend aantal start ups kent. De werkgelegenheid floreert daarbij. De vacatures in Amsterdam blijven toenemen. Steden als Utrecht en Rotterdam blijven ver achter bij de hoofdstad van ons land. Hieruit blijkt onder andere de ondernemingsdrift die de stad al jaren najaagt. Door de eeuwen heen stond men voorop. En met iedere succesvolle onderneming ontstaan er weer vacatures in Amsterdam. Dus de hoeveelheid start ups hebben gezorgd voor toename van werkgelegenheid.

Toekomst
Met de komst van nieuwe vacatures volgt ook de komst van nieuwe werknemers. Een deel van deze werknemers zal wellicht ook met het virus van ondernemen worden besmet. Zij vormen dan weer de volgende generatie van start ups. En dus zorgen zij weer voor weer meer werkgelegenheid. De vacatures in Amsterdam zullen dus niet snel afnemen. Als de geschiedenis zich blijft herhalen zal de stad zelfs voorop blijven lopen.