Menu
Nieuws / Pco

Uitkomsten eerste CLC-VECTA Branchebarometer gepubliceerd

‘2011 geen makkelijk jaar voor Live Communication branche’

Breukelen, 3 mei 2012. De eerste uitkomsten van de CLC-VECTA Branchebarometer zijn vandaag door de vereniging gepubliceerd en daaruit blijkt dat 2011 geen makkelijk jaar is geweest voor de verschillende media binnen de Live Communication branche. De publieksevenementensector heeft het daarbij het zwaarst.

‘Er is gebleken dat er bij onze leden grote behoefte bestaat aan relevante branchecijfers en inzicht in trends en ontwikkelingen. Onze Branchebarometer is bedoelt om precies die informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken. We zijn blij dat we vandaag de uitkomsten van de eerste editie kunnen publiceren’, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Daling omzetten en bedrijfsresultaten
Van de respondenten gaf 37% aan dat de omzet in 2011 ten opzichte van 2010 is gedaald. 29% zag de omzet stabiliseren en voor 34% geldt dat de omzet (licht) is gestegen. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat vertoont een vergelijkbaar patroon; 43% geeft aan dat het bedrijfsresultaat onder het niveau van 2010 lag, voor 18% is het resultaat gestabiliseerd en 38% noteerde een stijging.

Verwachting 2012
Gemiddeld 45% van de respondenten verwacht dat de economische situatie in 2012 zal verslechteren, hetgeen invloed zal hebben op omzet en resultaat. Bijna de helft (49%) van de CLC-VECTA leden denkt dat de economische situatie zich dit jaar zal stabiliseren, terwijl slecht 6% van de leden optimistisch gestemd is en verwacht dat omzet en resultaat in 2012 zullen groeien.

CLC-VECTA Branchebarometer
De terugkerende Barometeronderzoeken, vooralsnog uitgevoerd onder de leden van de branchevereniging, worden uitgevoerd in samenwerking met met de aan de vereniging verbonden onderwijsinstellingen en onder leiding van de Commissie Onderzoek van CLC-VECTA. Naast de terugkerende vragen met betrekking tot ontwikkelingen en verwachtingen in de branche bevat elke editie een aantal thematische vragen. In de eerste editie betrof dat het gebruik van Social Media.

Complete samenvatting
De uitgebreide samenvatting van het rapport met daarin tevens de onderverdeling per medium/platform is via de website van CLC-VECTA te bekijken.