Menu
Nieuws

Maatschappelijk verantwoord ondernemen creëert kettingreactie in bedrijfsleven

MVO Nederland maakt 10 trends bekend

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit – ondanks de recessie – nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender. Er ontstaat een MVO-kettingreactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt. Dit is één van de conclusies in het eerste trendrapport van MVO Nederland dat vandaag wordt gepresenteerd.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie: “De structurele krachten die MVO aanjagen worden sterker. Denk aan economische indicatoren als schaarste, de marktvraag naar MVO en de opstelling van kapitaalverschaffers. Ook de maatschappelijke verwachtingen van publiek, NGO’s en overheden nemen verder toe. Dit biedt bedrijven steeds meer kansen waarop met groeiende gretigheid wordt ingespeeld.”

Enkele belangrijke trends die de versnelling illustreren:

  • Kostenbesparing is het belangrijkste motief geworden om met MVO te beginnen. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door.
  • Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker opgepakt als strategisch speerpunt.
  • Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen.
  • Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat een bedrijf duurzaam produceert, en hier open en duidelijk over communiceert. Ook over de dilemma’s.

Lageweg: “Ik zie drie belangrijke factoren die de versnelling kunnen bespoedigen: leiderschap, denken in kringlopen en sociale innovatie. Iedereen kan leiderschap tonen: van de directeur tot de mensen op de werkvloer. Het denken in kringlopen zal ervoor zorgen dat we geen afval meer produceren en veel zorgvuldiger met grondstoffen en materialen omgaan. En sociale innovatie leidt tot creatieve coalities en een veel grotere betrokkenheid van medewerkers. Als we deze drie factoren echt centraal gaan stellen, worden duurzaamheid en rechtvaardigheid de nieuwe motoren voor de Nederlandse economie.”

Lancering MVO Nederland Academie
De versnelling in MVO blijkt ook uit de sterke toename van het aantal bedrijven dat zich bij MVO Nederland aansluit. In 2011 zijn circa 500 nieuwe bedrijven partner geworden, waardoor MVO Nederland nu meer dan 1800 aangesloten bedrijven telt: van eenmanszaak tot multinational en van koploper tot starter. Om tegemoet te komen aan de snel groeiende behoefte aan meer kennis en het delen van ervaringen gaat vandaag de MVO Nederland Academie van start. De MVO Nederland Academie biedt inspiratie en handvatten met MVO-opleidingen en –trainingen. Van basistrainingen over uiteenlopende MVO-thema’s tot inspirerende sessies met koploperbedrijven. Van masterclasses met spraakmakende MVO-experts tot e-learning-modules en managementgames. Kijk op www.mvonederland.nl/academie.

10 trends: discussieer mee
MVO Nederland maakte het trendrapport op basis van actuele onderzoeken, eigen analyses en gesprekken met deskundigen. Dit levert een interessant en actueel beeld op van de mate waarin MVO leeft onder ondernemers, de markt die er voor MVO bestaat en thema’s die men belangrijk vindt. Ook wordt duidelijk op welke punten meer actie gevraagd wordt van bedrijven om tot daadwerkelijke verduurzaming van de economie te komen. De komende periode zoekt MVO Nederland het debat over de genoemde en nieuwe thema’s die in de trendanalyse thuishoren. Lees het gehele trendrapport op www.mvonederland.nl/trends en discussieer mee.

10 MVO-trends in ‘t kort
1. Aandacht voor MVO zet fors door
De aandacht voor MVO blijft toenemen in zowel MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen.
2. MVO lijkt crisisbestendig
De crisis raakt vroeg of laat ieder bedrijf. MVO-bedrijven lijken de crisis beter te doorstaan. Ook herstellen zij sneller als de terugval voorbij is.
3. MVO als kostenpost definitief verleden tijd
Bedrijven zien MVO als kostenbesparend, of in elk geval als kostenneutraal. Ongeveer een vijfde van het MKB kijkt verder. Voor hen is MVO dé manier om de omzet te verhogen.
4. Sterke stijging vraag naar MVO in B2B-markt
Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Het effect reikt tot ver voorbij de Nederlandse grens.
5. Consument wil duurzaam, maar is steeds kritischer
De consument is kritisch. Het voldoen aan minimale duurzaamheidskenmerken is een basisverwachting geworden. Daarom zijn consumenten vaak niet bereid hier meer voor te betalen. Bedrijven die extra MVO-stappen zetten, worden door nichemarkten wel beloond.
6. Energiebesparing: topprioriteit bedrijven
Energiebesparing staat bij veel bedrijven bovenaan de MVO-agenda. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker een strategisch speerpunt.
7. Transparantie: van compliance naar innovatie
Naast het voldoen aan richtlijnen, komt er steeds meer aandacht voor andere vormen van transparantie over MVO. Door dilemma’s bespreekbaar te maken, meer inzicht in de keten te krijgen en de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, leidt transparantie tot innovatie.
8. People: verantwoordelijkheid terug op de werkvloer
Steeds meer bedrijven zetten in op mensgericht ondernemen en presteren hierdoor beter. Medewerkers krijgen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Organisaties worden platter en de rol van het management verandert.
9. Internationaal ondernemen: MVO minder vrijblijvend
Het wordt steeds duidelijker wat internationaal MVO voor bedrijven inhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Nieuwe internationale richtlijnen bieden houvast. Bijeffect is een grotere nadruk op certificering en controle.
10. Innovatie: coalities voor duurzaamheid
Baanbrekende innovaties gebaseerd op het concept van de circulaire economie en nieuwe businessmodellen zijn in opkomst. Samenwerking en verrassende coalities spelen hierbij een grote rol.

Over MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Haar streven: MVO een vanzelfsprekende zaak maken voor alle ondernemers in Nederland. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO’s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt inmiddels ruim 1.800 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar ongeveer 50 partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals. MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Speerpuntthema’s in 2012
In 2012 besteedt MVO Nederland in het bijzonder aandacht aan transparantie, ketenverantwoordelijkheid, duurzaam inkopen en de P van People. Ook aan arbeidsparticipatie van mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt wordt door MVO Nederland in 2012 extra aandacht besteed. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl.