Menu
Nieuws

Kerncijfers gastvrijheidseconomie 2012

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Gastvrij Nederland, de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, hebben op 2 oktober de nieuwe folder ‘Kerncijfers Gastvrijheidseconomie 2012’ gepubliceerd. De folder biedt een kort en krachtig overzicht van de cijfers op het gebied van internationaal, inkomend, binnenlands en uitgaand toerisme. Daarnaast geeft het kernachtig het economisch belang van de gastvrijheidssector weer.

Economisch belang gastvrijheidseconomie
In 2011 zorgde de gastvrijheidssector voor ruim 37 miljard euro aan bestedingen. Binnen- en buitenlandse bezoekers besteedden deze euro’s bij zo’n 50.000 toeristisch-recreatieve bedrijven. Daarnaast zorgde de sector met ruim 400.000 banen voor 4,5% van het totaal aantal banen in Nederland. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “Het NBTC hecht veel waarde aan het bundelen van krachten van de verschillende partijen uit de toeristische sector om meer slagkracht te krijgen. Naast het economisch belang wordt in deze folder ingegaan op het inkomend, binnenlands, uitgaand en internationaal toerisme. Bovendien worden alle fasen van het vakantieproces van de (inter)nationale bezoeker belicht: inspiratie, boeken, vervoer, verblijf, ondernomen activiteiten en waardering. Kortom, een totaal overzicht van de sector, door en voor de sector.”

Kernachtig overzicht van cijfers
De gastvrijheidseconomie wordt gekenmerkt door raakvlakken met andere sectoren zoals natuur- en waterbeleid, ruimtelijke ordening en ook het topsectorenbeleid. Theo Ruijs, voorzitter Gastvrij Nederland: “Vanwege deze raakvlakken en gezien het maatschappelijk en economisch belang, is de ontwikkeling van de gastvrijheidseconomie per definitie een opgave voor ondernemers en overheden samen. Deze folder met een kernachtig overzicht van de cijfers in de gastvrijheidssector draagt aan deze ontwikkeling bij. Dit sluit aan bij de intentie van Gastvrij Nederland om de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken.”

Download hier de folder.

Bron: Nbtc.nl