Menu
Events / Gelderland / Nieuws / Provincie

Congres: Moderne seniorenzorg nu!

In Ede wordt op donderdag 1 november voor de derde maal het landelijke congres voor apotheekhoudende huisartsen georganiseerd. Er is gekozen voor het thema ‘moderne seniorenzorg nu!’. Men gaat aan de slag met deze schijnbare tegenstelling: ‘modern’ en ‘senior’. Het ‘nu’ wijst op noviteiten rond seniorenzorg en op de aandacht die het onderwerp verdient: een steeds groter groeiende groep senioren doet een beroep op de zorg die wij leveren. Hoe gaan wij daar – vanuit onze praktijk – professioneel, vernieuwend én efficiënt mee om?

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 Inloop met koffie en thee
11.00 Welkom door gastheer Maarten Vermeulen
Start programma met dagvoorzitter Inge Diepman
11.05 Twee korte presentaties en aansluitend debat (plenair)
De positie van de huisartsen in de ouderenzorg
Prof. dr. A. Klink, Partner Booz & Company en Hoogleraar VU Amsterdam
Buurtzorg, ouderenzorg en de apotheekhoudende huisartsenpraktijk
Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland
11.05 Parallel programma: interactieve sessie Kijken door de ogen van een dementerende
12.00 Lunch & bezoek aan de informatiemarkt
13.05 Twee korte presentaties en aansluitend debat (plenair)
-Polyfarmacie: afwijken van standaarden voor een betere zorg voor de oudere patiënt Mevr. dr. A.B. Maier, internist-ouderengeneeskunde, VUmc
-‘APK-keuring’ medicijngebruik bij ouderen
Mevrouw Ans Willemse – Van der Ploeg, kaderlid/oudpolitica, Unie KBO
13.05 Parallel programma: Vooruitspeeltheater Seniorenzorg
14.00 Pauze & bezoek aan de informatiemarkt
14.30 Workshop ronde 1
15.30 Zaalwissel
15.45 Workshop ronde 2
16.45 Middagsluiting en aansluitend gezamenlijke borrel
17.30 Diner
19.30 Afsluiting

Voor meer informatie en om u in te schrijven verwijzen wij u naar Apotheekhoudend Congres