Menu
Pco

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication is de branchevereniging voor iedereen die professioneel betrokken is bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderen, evenementen, entertainment en incentives.

We dragen bij aan de optimale profilering van het medium Live Communication en aan de verdere professionalisering van de Live Communication branche en onze circa 240 leden door te informeren, adviseren, ondersteunen en inspireren. Dit doen wij door het aanbieden van uiteenlopende producten en diensten.

Kennis & Onderzoek
CLC-VECTA vindt het belangrijk de meerwaarde van Live Communication inzichtelijk te maken, en de leden voortdurend te voorzien van cijfers, kennisdocumenten en inzicht in trends & ontwikkelingen. Dit doen we door structureel onderzoek te doen en onderzoeksresultaten te delen. Ons Live Communication Research Center (LCRC) geeft uitvoering aan deze onderzoeken. Daarnaast beschikken wij in ons kenniscentrum over een verzameling van ca. 900 boeken, onderzoeksrapporten, tijdschriften, artikelen en andere publicaties (deels digitaal) over het medium Live Communication.

Werk & Opleiding
Ook op het gebied van Werk & Opleiding biedt CLC-VECTA haar leden en de Live Communication branche ondersteuning. Zo zijn wij van werkgeverszijde verantwoordelijk voor de totstandkoming van de CAO Tentoonstellingsbedrijven, de Arbocatalogus en de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie voor tentoonstellingsbedrijven. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor de accreditatie en certificering van branchegerelateerde opleidingen en zorgen wij mede voor de afstemming tussen werkveld en opleidingen. Daarnaast bieden wij een online vacaturebank.

VECTA Garantiefonds
De organisatie van beurzen, congressen en evenementen kent nogal wat risico’s. Want wat gebeurt er als de belangrijkste spreker of artiest ziek wordt of wanneer de locatie door noodweer opeens onbereikbaar wordt? Met het VECTA Garantiefonds kunnen leden van CLC-VECTA hun opdrachtgevers de zekerheid bieden dat ze gedekt zijn tegen de financiële gevolgen van tal van calamiteiten die een evenement kunnen (ver)hinderen.

Ledenvoordelen
CLC-VECTA werkt samen met diverse gerenommeerde partners en preferred suppliers. Zij laten de leden profiteren van extra kennis & expertise en aanzienlijk financieel voordeel op het gebied van onder meer arbo, zorg, verzekeringen, leaseauto´s, juridische dienstverlening en accountancy. Daarnaast hebben leden op vertoon van hun CLC-VECTA MembershipCard gratis toegang tot een groot aantal beurzen en ontvangen zij korting op abonnements- en advertentietarieven van diverse vakmedia.

Belangenbehartiging
Het lidmaatschap van CLC-VECTA aan MKB Nederland en onze deelname aan Gastvrij Nederland en Eventplatform, waarin periodiek overleg plaatsvindt met collega-brancheverenigingen, maken onderdeel uit van onze actieve lobby en de behartiging van de belangen van onze leden en de Live Communication branche.

Bijeenkomsten
Wij faciliteren onze leden bij het leggen van contacten en delen van kennis & ervaring met collega-organisaties, potentiële klanten en onze partners en preferred suppliers. Dit doen we onder meer door de organisatie van diverse bijeenkomsten.

Contact informatie van CLC-VECTA Centrum voor Live Communication, kunt u vinden op www.clcvecta.nl.