Menu
Locaties / Pco

Citymarketing Monitor: Bijeenkomst 26-4-2012

Het Netwerk Citymarketing Nederland organiseert i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) op 26 april a.s. een tweede bijeenkomst over de uitkomsten van de Citymarketing Monitor. De gegevens daarvan zijn eind 2010 gepresenteerd in een bijeenkomst van het Netwerk in Almere.

Een nadere analyse van de gegevens leidt tot een aantal opmerkelijke conclusies en (schijnbare) tegenstellingen in de opvattingen van diegenen die actief zijn in het werkveld. Eén daarvan betreft de verhouding tussen politieke bemoeienis en de effectiviteit van citymarketing. Voer voor een discussie over de fundamenten van onze sector.

Het programma van deze middagsessie bestaat uit drie delen:
Allereerst lichten dr. Jasper Eshuis, prof. dr. Erik-Hans Klijn en dr. Erik Braun van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) drie bijzondere uitkomsten uit de nadere analyse toe.

Deze worden vervolgens besproken in een paneldiscussie tussen drie ervaren citymarketeers, o.l.v. gastheer en dagvoorzitter Gerben Baaij, directeur van Dordrecht Marketing.

Tot slot worden de drie thema’s o.l.v. één van de wetenschappers en één van de citymarketeers in drie interactieve groepsdiscussies verder met de aanwezigen besproken, ontleedt en geanalyseerd.
Vanzelfsprekend wordt het programma afgesloten met een netwerkborrel.

De bijeenkomst vindt plaats in de middag van 26 april 2012, in Dordrecht. Alle verdere details van het programma, waaronder exacte plaats en aanvangstijd, worden op korte termijn bekend gemaakt.

Noteer de datum vast in uw agenda en schrijf u meteen in via CMM2012@netwerkcitymarketing.nl.
Kosten: € 75 excl. BTW.

Vermeld bij uw inschrijving duidelijk naam, (post)adres en telefoonnummer van de organisatie, en de naam en mailadres(sen) van de deelnemer(s).

Wie zich inschrijft vóór 1 april, betaalt het vroegboektarief van € 60 excl. BTW.