Menu
Locaties

Theater bij uitstek geschikt als congreslocatie

De economie zit in een opwaartse spiraal en dat is goed te merken aan het toenemend aantal zakelijke evenementen in het land. Zo ook bij het Chassé Theater in Breda. Het theater ontving dit seizoen 350.000 bezoekers waarvan 38.000 zakelijke bezoekers. “Er is een groei naar grotere evenementen te bemerken. Men vraagt weer eerder beschikbaarheid aan en ook de adviserende rol van de organisatiebureaus in de keuze voor de meest geschikte locatie wordt weer beter zichtbaar”, aldus Jacqueline Verschoor van het Chassé Theater in Breda.

“Theaters zijn uitermate geschikt om zakelijke evenementen te houden, met name omdat men met voorstellingen al gewend is aan het werken met complexe draaiboeken en aan grote stromen mensen”, zegt Verschoor, die zelf vorig jaar toetrad tot de Raad van Advies van Theater Locaties Nederland, een nieuw platform voor theaters die zakelijk met artistiek combineren. Zakelijke evenementen vormen een steeds groter onderdeel van de bedrijfsvoering van theaters. Dit is noodzakelijk in tijden van laagconjunctuur, bevriezing van lokale en daling van landelijke subsidies, maar ook logisch gezien de vaak gunstige ligging, ruime parkeergelegenheid, professionaliteit en uitstraling die de meeste theaters van origine hebben. Wat hebben theaters dan verder wat andere locaties minder hebben? Creativiteit, inspiratie, de kracht om te vernieuwen en gebaande paden te verlaten. Dit zijn waardevolle eigenschappen in een tijd waarin veel organisaties herstructureren. Het idee om TLN in het leven te roepen is geïnspireerd door het succesvolle Platform Museum Locaties opgericht om de positie van musea op de evenementenmarkt te versterken. Het platform beleefde onlangs zijn 10-jarig jubileum en is een succesvol uithangbord gebleken voor menig lid. Een jaar na oprichting heeft Theater Locaties Nederland heeft het platform al ruim 40 leden, hetgeen aangeeft dat er behoefte bestaat aan gezamenlijke uitingen en inspanningen richting de congresmarkt.