Menu
Den Haag / Locaties / Nieuws / Zuid Holland

Prins Willem-Alexander opent nieuw onderkomen Faculteit Campus Den Haag

Prins Willem-Alexander opende op 19 september het nieuwe gebouw van de Faculteit Campus Den Haag. Hij onthulde een plaquette en kreeg daarna een rondleiding door het pand. Bekijk ook het fotoverslag.

Meer dan 600 genodigden woonden de openingsplechtigheid bij. In de Koninklijke Schouwburg luisterden ze naar speeches van Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter, Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag, Jouke de Vries, decaan van de Campus, en keynote speaker Nicholas Burns.

Van der Heijden onderstreepte het belang van de Leide vestiging in Den Haag: ‘De wetenschappers zijn er, de studenten zijn er, de gebouwen zijn er, samenwerking van universiteit en stad blijkt prettig en vruchtbaar, er wordt door iedereen keihard gewerkt om de beste resultaten te halen. Het is mooi daarvan deel uit te mogen maken.’

Van Aartsen zag de toekomst hoopvol tegemoet: ‘Moge de opening van dit nieuwe gebouw niet alleen een memorabel moment zijn in de geschiedenis van de Leidse universiteit en de Campus Den Haag, maar bovenal de opmaat naar het herstel van de Nederlandse economie en een garantie voor een bestendige toekomst van onze steden in deze regio.’

De Vries belichtte de ontstaansgeschiedenis van de Campus en schetste de plannen op onderwijs- en onderzoeksterrein. Hij sprak zijn waardering uit voor het werk dat is verzet voor de totstandkoming van het nieuwe onderkomen: ‘Ik dank iedereen die aan de realisatie van dit gebouw heeft meegewerkt. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking op alle niveaus tussen de Universiteit Leiden en de stad Den Haag.’

Na de officiële opening bewonderde de prins het nieuwe pand en sprak hij met studenten van de Faculteit Campus Den Haag.

Bron: Campus Den Haag