Menu
Events

Congres rond beperking bedrijfsschade

Veiligheidskundigen, securitymanagers, HSE- en KAM-managers, brandweer, verzekeraars en overheden zijn bijna unaniem voor méér samenwerking. Zij constateren echter dat ze in de praktijk nogal eens langs elkaar heen werken. Zo worden meerdere systemen ontwikkeld om risico’s per deelgebied te beheersen. Samenwerking en daaruit voortvloeiende schadebeperking staan centraal tijdens het congres ‘Veiligheid & Risico’.

Lees verder:’Congres rond beperking bedrijfsschade‘, amweb.nl, 28 september 2011