Menu
Den Haag / Events / Nieuws / Provincie / Steden / Zuid Holland

Congres: De openbare ruimte als oplossing

Op 12-12-2012 organiseren CROW en Elba Media voor de zevende keer op rij het Nationaal Openbare Ruimte Congres. Thema van 2012 is ‘de openbare ruimte als oplossing’. Den Haag treedt dit jaar op als gastgemeente.

Om het oplossend vermogen van de openbare ruimte optimaal in te kunnen zetten, is het wenselijk dat al de betrokkenen zich bewust zijn van de vele mogelijkheden. Denk daarbij aan de openbare ruimte als werkverschaffer; ontmoetingsplek; work-out; etalage voor bedrijven en gemeenten; voedselleverancier; energiebron en middel om klimaatverandering op te vangen. Het is van belang te weten wie gebruik maakt van de openbare ruimte en waarvoor? Welke activiteiten wil een gemeente faciliteren en hoe gaat die dat organiseren? Hoe is de openbare ruimte te gebruiken om fysieke, sociale en economische doelstellingen te realiseren?

Praktische oplossingen
Op het congres vinden geen theoretische verhandelingen plaats maar praktische oplossingen. Voorgaande edities van het congres leren dat bezoekers daar behoefte aan hebben. Het congres biedt u ook de gelegenheid om (internationale) kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen, relaties te versterken en nieuwe markten te ontwikkelen.

In het hoofdprogramma, de masterclasses en de deelsessies staat het oplossend vermogen van de openbare ruimte centraal en vertellen diverse sprekers hoe zij de openbare ruimte hiervoor inzetten.

Barometer openbare ruimte
Op het congres presenteren CROW en Elba Media de resultaten van een enquête onder burgers en professionals naar hun ideeën over het oplossend vermogen van de openbare ruimte en hun rol daarin. De resultaten vormen de start van een discussie met een panel van deskundigen en de congresdeelnemers over burgerschap, gebruik, beheer en inrichting.

Den Haag
Den Haag is dit jaar gastgemeente van het Nationaal Openbare Ruimte Congres. De locatie is Madurodam. De dag wordt geopend door Sander Dekker, wethouder van Financiën en Stadsbeheer van Den Haag en stadsdeelwethouder van Segbroek. De dagvoorzitter is Frénk van der Linden, freelance journalist en werkzaam voor onder andere de NTR-radio, NCRV-televisie, diverse VARA tv-programma’s en de Volkskrant.

Doelgroep
Bezoekers van het congres zijn bestuurders en beleidsmedewerkers (beleid, ontwerp, beheer) bij gemeenten, provincies en waterschappen; ontwerpers, (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en ingenieurs; adviseurs, fabrikanten en toeleveranciers; onderwijs- en kennisinstellingen; woningcorporaties; beleggers, ontwikkelaars en bouwers; en ondernemers (winkeliers, bedrijven/kantoren), brancheorganisaties van ondernemers, burgers en studenten.

www.nationaalopenbareruimtecongres.nl