Menu
Locaties / Nieuws

3 Vergaderhamers voor Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden

InspecteursDorrit Gruijtersen Bianca Cuperus hebben na een uitvoerige inspectie geadviseerd om Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden toe te laten treden in de 3-hamercongres-categorie.

De Harmonie is een van de vijf grootste schouwburgen in Nederland. Het moderne gebouw heeft aan alle kanten een theatrale uitstraling en deze wordt versterkt door het licht en de creatieve aankleding. Naast de drie theaterzalen biedt deze bijzondere locatie drie congres- en vergaderzalen en twee foyers die flexibel ingericht kunnen worden voor zowel grote als kleine bijeenkomsten. Een verrassende locatie waar gasten worden verleid tot creatief denken, aldus de inspecteurs. De Harmonie is zowel met de auto als met openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

De congres- en vergaderclassificatie is een systeem waarbij door middel van een aantal vergaderhamers, variërend van 1 tot en met 5, de kwaliteit en capaciteit van een congresbedrijf worden aangegeven. Het register telt momenteel meer dan 125 accommodaties en 16 erkende congresorganisatiebureaus.

Voor de congres- en vergaderclassificatie komen accommodatieverschaffers (congres- en vergaderaccommodaties) in aanmerking. Zij kunnen classificatie aanvragen en aan de hand van een aantal criteria wordt beoordeeld of zij als vergader- of als congresaccommodatie en met hoeveel vergaderhamers worden geclassificeerd. Bij classificatie wordt het bedrijf ingeschreven in een register en mag het zich afficheren als geclassificeerd congresbedrijf. De classificatie is voor onbepaalde tijd geldig. Eenmaal per vier jaar wordt getoetst of het geclassificeerde bedrijf nog aan de gestelde normen voldoet. Op deze wijze blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.vergaderhamer.nl