Menu
Locaties / Nieuws

Zwolle ondersteunt in 2012 tientallen evenementen

Zwolle trekt het komende jaar ruim vierhonderdduizend euro uit om evenementen in de stad te ondersteunen. Door de bijdrage worden tientallen publieksactiviteiten, van het Thorbeckegrachtfestival tot het Bartjens Rekendictee, in 2012 mogelijk gemaakt.

Naast een financiële bijdrage stelt de gemeente de evenementen ook (gratis) praktische ondersteuning ter beschikking. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van afzettingen en het verplaatsen van straatmeubilair als fietsenrekken en verkeersborden.

Zwolle ondersteunt evenementen in de stad om Zwollenaren een levendige, plezierige woonplaats bieden. Bovendien zorgt een gevarieerde evenementenkalender voor meer toeristen in Zwolle. De activiteiten, laat onderzoek zien, zorgen naast een cultureel en sportief klimaat in de stad ook voor extra bestedingen – bijvoorbeeld in de horeca en bij de lokale middenstanders.

IJsbeeldenfestival
Bijzonder is dit jaar de bijdrage die beschikbaar wordt gesteld aan het IJsbeeldenfestival op het Rode Torenplein. Dat evenement krijgt van burgemeester en wethouders een bedrag van 25 duizend euro. Deze aanvraag valt buiten de voorwaarden van de Zwolse Subsidieverordening, maar het college vindt dat het IJsbeeldenfestival ondersteuning verdient. De verwachting is dat de vele bezoekers van het evenement in het hart van de stad een economische bijdrage leveren aan de Zwolse horeca en middenstand, en dat het festival landelijk bijdraagt aan het imago van de Overijsselse provinciehoofdstad.

Keuze
Organisatoren van evenementen kunnen elk jaar een geldelijke bijdrage vragen aan de gemeente. Als er meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, beoordeelt een werkgroep van de gemeente welke activiteiten het meest in aanmerking komen voor een bijdrage. Die keuze gebeurt aan de hand van duidelijke criteria. Is een organisator het niet eens met de keuze die de gemeente maakt, dan kan hij of zij een zienswijze indienen. Uiteindelijk bepalen burgemeester en wethouders welke evenementen op een bijdrage mogen rekenen. Dit is nu gebeurd.

Naast de evenementen die een geldelijke bijdrage krijgen, krijgen de Boekenmarkt en de Blauwvingerdagen – zij vroegen geen geldelijke bijdrage – praktische ondersteuning in de vorm van gemeentelijke diensverlening.