Menu
Locaties

Succesvol jaar voor Amsterdam Rai

 

Amsterdam RAI heeft in 2011 een omzet behaald van € 133,9 miljoen, 7,1% meer dan in 2010 en 23,8% meer dan het qua evenementenkalender meer vergelijkbare jaar 2009. De goede resultaten werden behaald met zowel de eigen (vak)beurzen in binnen- en buitenland, als de verhuringen van het RAI-complex aan (internationale) organisatoren. Het bedrijfsresultaat kwam uit op  € 8,3 miljoen, de nettowinst op € 3,4 miljoen. In 2011 zijn in het RAI-complex 595 evenementen georganiseerd die circa 1,6 miljoen bezoekers trokken. Voor 2012 verwacht Amsterdam RAI een hogere omzet en nettowinst.

 

Belangrijkste evenementen in 2011
In 2011 waren eigen titels als Huishoudbeurs, AutoRAI en Aquatech (als prominent onderdeel van de International Water Week) en door derden georganiseerde evenementen als IBC, IS Europe en PLMA belangrijke pijlers voor de continuïteit van Amsterdam RAI. Eenmalige successen waren er onder meer met ERS (European Respiratory Society)  en Gastech. De omzet uit corporate events is, na een eerdere economische terugval in 2008-2009, in 2011 vrijwel weggevallen. Ook de edities van eigen RAI-beurzen in het buitenland (op het gebied van watermanagement, verkeerstechnologie en professionele cleaning) in India, China, Verenigde Staten, Polen en Turkije leverden een duidelijke bijdrage aan het resultaat.Crisisbestendig 
Algemeen directeur Hans Bakker van Amsterdam RAI is content met de resultaten: “Het afgelopen jaar is opnieuw aangetoond dat bedrijven elkaar ondanks de economische situatie willen blijven ontmoeten om inspiratie op te doen en waarde te creëren. Het internationale karakter en de marktleidende positie van veel evenementen die wij zelf organiseren of bij ons te gast zijn, maken Amsterdam RAI vooralsnog crisisbestendig.”

Visie op de toekomst 
Met de (Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI – gezamenlijk opgesteld door Amsterdam RAI en Gemeente Amsterdam (Dienst Zuidas) -is de toekomst van de RAI op het Europaplein voor langere termijn verzekerd. De toekomstvisie geeft ruimte aan kwalitatieve vernieuwing en uitbreiding ten behoeve van hoogwaardige meerdaagse, internationale evenementen in Amsterdam.
Zo zal medio 2013 worden gestart met de bouw van het ‘Scheldepleingebouw’. Hiermee voegt Amsterdam RAI een hoogwaardig en in duurzaamheid vooruitstrevend kantoor/congresgebouw met restaurant toe aan haar accommodatie. Ook voorziet de visie in de bouw van een nieuwe parkeergarage voor 1.000 auto’s. Hiermee kan de RAI haar parkeercapaciteit weer op het gewenste niveau terugbrengen. Bovendien wordt door toevoeging van P+R faciliteiten een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid van de stad Amsterdam.
Vernieuwde strategie
Daarnaast heeft Amsterdam RAI haar strategie voor de komende vijf jaar gedefinieerd. Het verbinden van de fysieke ontmoeting aan de virtuele ontmoeting, het verbinden van Europa aan Nieuwe Economische Grootmachten en het versterken van de klantfocus spelen in deze strategie een belangrijke rol. Samen met voornoemde fysieke vernieuwingen, werkt Amsterdam RAI daarmee nadrukkelijk aan haar toekomst.
Best International Venue
Bekroning voor haar investeringen en (hospitality)beleid in de afgelopen jaren, kreeg Amsterdam RAI eind maart 2012 in London. Door het toonaangevende vakblad Exhibition World werd Amsterdam RAI uitgeroepen tot de ‘Best International Venue’. Daarmee liet de RAI gerenommeerde beurs- en congrescentra zoals die van Kaapstad, Singapore, Rio de Janeiro en Abu Dhabi, achter zich.
Verwachtingen 
Het jaar 2012 ziet er tot nu toe goed uit. Alle grote eigen evenementen (Horecava, Huishoudbeurs) en evenementen derden (IS Europe) realiseerden positieve cijfers. Ook de BedrijfsautoRAI, die na vijf jaar in gerevitaliseerde vorm terugkeerde op de kalender, scoorde recent naar verwachting. Met de reguliere evenementen en eenmalige internationale congressen op gebied van gastro enterologie, hematologie en Microsoft’s TechEd in het vooruitzicht, verwacht Amsterdam RAI dat omzet en nettowinst in 2012 hoger zullen uitkomen dan in het afgelopen jaar.